Disclaimer

Een disclaimer is een voorbehoud dat gemaakt wordt om bepaalde verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden uit te sluiten of te beperken. Het wordt ook wel een vrijwaringsclausule genoemd. Onderstaand de disclaimer van Airpo Taxi Service BVBA.

Wettelijke informatie

  • De onderneming Airpo Taxi Service BVBA , Jules Van Praetstraat 50, 8000 Brugge, België, verklaart de eigenaar te zijn van deze website.
  • De persoon verantwoordelijk voor de publicatie van deze website is Joey Blommaert (zaakvoerder).
  • Indien u bepaalde opmerkingen heeft over deze Internet site, kunt u contact opnemen via het adres: info@airpotaxiservice.be
  • Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
  • Airpo Taxi Service BVBA doet al het mogelijke om de website op regelmatige basis bij te werken, toch kan Airpo Taxi Service BVBA niet garanderen dat alle informatie of gegevens correct en/of volledig zijn. Airpo Taxi Service BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies die voortvloeien uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de website.

Derden

Deze website biedt links naar websites van derden. Airpo Taxi Service BVBA is hierin géén tussenpersoon, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

Gegevens

De persoonsgegevens die worden verkregen via deze website kunnen worden gebruikt voor interne doeleinden en promotie. U heeft het recht om bezwaar te maken op het gebruik van deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft ook het recht om deze persoonelijke gegevens over U te bezichtigen en, indien incorrect, te laten aanpassen.